diumenge, 12 de juny de 2011

POSTGRAU D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I CATÀSTROFES

Us informem que DESENVOLUPAMENT HUMÀ participarà en el:

POSTGRAU D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I CATÀSTROFES


Universitat Pompeu Fabra. Octubre 2011 – Juliol 2012

Preparem professionals competents perquè puguin actuar tant en l'atenció immediata, com en la intervenció posterior a la situació d'emergència o catàstrofe.
El Programa de postgrau d' Intervenció Psicosocial en situacions d'emergència i catàstrofes (DCATAS) forma als professionals de l'àmbit social perquè puguin donar respostes d'atenció i d'intervenció quan la població pateixi l'impacte d'un fet catastròfic tant en el moment de l'impacte com posteriorment. Es dirigeix a tots els professionals que intervenen en aquest tipus de situacions: treballadors i educadors socials, psicòlegs, metges, infermers, forces de seguretat, bombers, personal de protecció civil i ONG's.
Objectius
• Capacitar els professionals per intervenir en qualsevol emergència o catàstrofe.
• Conèixer els aspectes fonamentals de la protecció civil i de la planificació d'emergències a Catalunya.
• Conèixer els protocols, operatius i serveis existents en l'àmbit de les emergències.
• Dotar d'eines per a l'atenció individual en situacions de crisi, emergències, desastres o catàstrofes.
• Aprendre a identificar sentiments i emocions relacionades amb situacions d'emergències.
• Adquirir competències emocionals per a la intervenció psicosocial en emergències.
• Adquirir competències per a una bona comunicació i relacions personals.
• Adquirir habilitats per dotar d'eines i tècniques les persones afectades.
• Aconseguir entendre els fenòmens grupals en les situacions d'emergència i obtenir recursos i estratègies per a la intervenció col•lectiva.
• Conèixer les característiques i com treballen les organitzacions d'alta fiabilitat (high reliability organizations - HRO).
Més informació:
http://www.idec.upf.edu/programa-de-postgrau-d-intervencio-psicosocial-en-situacions-d-emergencia-i-catastrofes/direccio-i-professorat